DAĞ YALNIZLIĞI
DAĞ YALNIZLIĞI

Uçurumlardan da ötede
Uzak bir dağın
Bir dağa sessizce
Bozlak söylemesidir yalnızlık

Alnınız değince
Buzdan bir dağa
Kor ateşe dönmektir
İncinir sessizlik
İncinmez kimseler
Süzülen kartal ki göklerde
Yüreğe konmadan önce

Bir dağın uzak
Uçurumlardan ötede
Bozlak söylemesi sessizce
Bir dağa

Bir daha
Bir daha               Selim TUNÇBİLEK


(Şairin “Yalnızlık Kitabı” isimli dosyasından)