OKURA SELAM OLSUN


OKURA SELAM OLSUNDergimiz yayın hazırlığındayken şair Bahaettin KARAKOÇ’u kaybettik. Türk şiirinin başı sağ olsun. Artık asil kelimelerin şiire taşınması daha güç olacak. Duru Türkçe öksüz.

A∙Kalemler dergisi olarak 2. Kayseri Kitap fuarındaydık. Okurun kitaplara ve dergimize karşı ilgisi bizi son derece memnun etmiştir. Okur azlığından hep şikâyetçi olunmuştur. Nitelikli okurun varlığı göz ardı edilmiştir. Ülkemizde iyi eserler yeterince karşılık buluyor. Bundan mutluluk duymak gerekir.

Genç bir dergi olmanın getirdiği güçlüklerle uğraşmak zorunda kalıyoruz. Kültürün ve dilin tabi canlılık arz etmesi insanımızın duyarlılığını hafifleten temel etkenlerden. Kültür ve medeniyetin canlı olarak varlığını devam ettirdiği yerler dergilerdir. Bizim gibi yeni, genç kalemlerle tabii oluşum halinde vücut bulmuş dergiler dünyada daha çok ilgi ve dikkat çekerler. Diğer dergilere nazaran anlamlı bulunurlar. Kadro veya bir fikir etrafında boy gösteren dergiler daha yapay bulunurlar. Bizde ise durum hiç te öyle değil. Bu konuda ne söyleyeceğimizi bilemiyoruz.

Birinci önceliği edebiyat ve sanat olan dergiler hayatın tabii ve duru akışını daha gerçekçi yansıtırlar. O nedenle daha çok merak konusu olurlar. Bu tür dergiler genç yazarlar içinde açık bir okuldur. Biz böyle bir dergiyiz. Herhangi bir ideolojik kampa ait değiliz. Yalnızca kültürün ve var edebildiğimiz değerlerin sözcüsüyüz. Bir grup, bir fırka veya cemiyetle ilişkili olarak bu işe girişseydik elbette daha geniş kitlelere ulaşabilirdik. Bu durum bizi gerçeklikten ve toplumun diğer katmanlarından uzaklaştırırdı. Hakikatin yanında yalnız başımıza da olsa yer almaktan daha huzurlu olacağımız bir durum bilmiyoruz. İyi ki bilmiyoruz. Bu konudaki acemilik üstümüze çok yakışıyor.

Hayat her zaman ilginçliklerle doludur. Edebiyat sanatı, roman, hikâye, şiir, vs. o nedenle ilginçtir. Her sayımızda aramıza yeni katılan isimlerle daha güçlü bir dergi oluyoruz. Geçen sayımızda “21. Yüzyıl Türk Şiiri” konulu dikkat çekici yazımız bu sayı-da da devam ediyor. Önemli tespitlerin yer aldığı böyle bir yazıyı yayınlamak bizim için kazançtır. Samimi ve içten düşüncelerin yer aldığı bir dergi olalım istiyoruz.

Karakter ve kişilik sahibi bir insan veya dergi olmak hiç te kolay değil. Asil okura bir kez daha selam olsun.