A Kalemler - Aylık Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi

ANASAYFA

Dergimizin 9 sayısı Işığın acemisiyiz başlığı ile çıktı. Türk toplumunun bin yıllık serüveni ve içinde bulunduğu durumu değerlendiren yazı çarpıcı tespitler sunuyor okura.
05.08.2018
24.06.2018
Kendisine özgü tarzını koruyan Acemi Kalemler dergisi, 7. sayısında “Diri Sanat” başlıklı yazısıyla edebiyat dergilerinin tekdüzeliğini ve sıradanlığını eleştirirken bu dergicilik anlayışı ile fikir ve sanat hayatımızın geliştiğini sanmanın büyük bir aldanış olduğu vurgusunu yapıyor. “Şiir yaşlanmaz şair yaşlanır. Şairler şiiri dergiler ekseninde olgunlaştırmak yerine yaşlandırıyorlar. Buna ses çıkarmamak şiire ihanet değil mi?” diyen Acemi Kalemler’in bu sayısında pek çok yeni şairin dizelerine yer verdiği dikkatlerden kaçmıyor.
İnsanın çağın dehlizlerine doğru yolculuğunu anlamlı kılmaya çalışan sanat, gelecek için bırakılmış en güzel hediyelerden biri. Sanat, inceliği ve ürettiği değer açısından sonsuzluğun kapısına konulan pörsümez bir çiçek. İnsanın en insan yönleri, kaygıları, arzuları ve korkuları ile anlaşılmasını kolaylaştıran dipnot. Bizim binlerce yıl sonra bile ne tür kederlerle yaşadığımızın açık ifşası. Hikâyesi, romanı, şiiri, destanı.
07.04.2018
07.04.2018
ÇAĞIN ACEMİSİYİZ


Yeni dönemler yeni devirler hep sancılı olmuştur. Yirmi birinci yüzyıl insanlık için adı henüz konulmamış yeni bir dönemin eşiği sayılır.

İçinden geçtiğimiz çağı anlamlandırmak oldukça zor. Kelimeler ve kavramlar özne olarak “bizden” bahsetmiyorsa o kelimelerin sözlükte anlamı olduğunu düşünmüyoruz. Böylesine tuhaf bir yaklaşım ile çağımızı biçimlendirmek ve ondan “bize” karşı daha nitelikli gelecek sunmasını ümit etmek garip değil mi? Kültürü, İnsan; kimlik ve kişiliğinden uzaklaştırdıkça daha problemli hale geliyor. Bırakın kültürü din bile günümüz insanı için bir imaj ötesi anlam ve değer taşımıyor. Tevazu bu çağda anlamı yitirmiş tek davranış ve kelime değil. Birçok kelimeyi hayatımızdan hatta dünyamızdan dolayısıyla zihnimizden attık.

Büyük yazarlık büyük puntolarla manşet olmaktan geçiyor. Fiyatlarla değerler arasında kurduğumuz ilişki bizi insanlıktan başka noktaya sürüklüyor. Çerçevesi böyle belirlenmiş dünyada yaşıyor olmak bize ait bir kusur değil. Bu dayatmalara direnen bir dergi olduk. Toplumun az da olsa değer bulduğu ve değerli kıldığı kavramların içini boşaltan dergiler-den olmamaya özen gösterdik. Bu nedenle bize mesafeli olanlar bizim niteliklerimizin anlaşılmasına farkında olmadan katkı sundular. Zira onlar bizde yazamayacak kadar “büyük ustalardı.” Onların “usta erdemlerinden” yara almak istemedik.

Lakin yerimizin hâlâ acemisiyiz.

Acemi Kalemler


21 AĞUSTOS DÜNYA YAZI GÜNÜ 
YAZI TARİHİNE HAYIRLI OLSUN.
                        
                      Selim TUNÇBİLEK